Müzik nedir? : Müziğin kısa tarihi!


İLKEL MÜZİĞİN ÇAĞDAŞ MÜZİĞE EVRİMİ

Müziğin tanımı aslında çok tartışmalı bir konudur. Müzik, bir sesin anlam bulmuş hali denilebilir. Frekanslar, sesi oluşturduğu gibi müziği de oluşturur. Müzik evrensel değildir. Müzik sadece insan beyninin kavrayabileceği bir sanat dalıdır. Fakat ritim için aynı şey söylenemez. Bazı araştırmalar hayvanların da ritme tepki verdiğini öne sürmüştür.PALEOLİTİK ÇAĞ

Araştırmalara göre, İlkel çağlarda yaşamış insanların ağaçlara kalın dallar ile vurarak ritim tuttuğu keşfedilmiştir. En eski müzik aleti 60,000 yaşında olan Neanderthal flütüdür. Mağara ayısı kemiğinden yapılır, boyu ise 11.4 cm'dir. Peki bu flüt müzik için mi kullanıldı ?Bu soruya kesin olarak evet diyemiyoruz. Çünkü bu flütün Neanderthal'lerin hoş tınılar çıkarmak için kullandığını söyleyen de var, vahşi bir hayvan geldiğinde uyarı sesi çıkarmak için kullanıldığını söyleyen de. Tam nedeni yok. Ama biz biliyoruz ki önemi büyük.

ORTA ÇAĞOrtaçağ müziği, Avrupa'da kilise müziğinden evrimleşmiştir. Fakat bunun da kökeni Yahudi dini müziğine ve klasik Roma ve Yunan müziğine dayanır. Ortaçağ'dan günümüze kadar gelen tek müzik repertuarı ise Roma Katolik Kilisesi'nin litürjik müziğidir. Tek sesli bir müziktir.


Nota yazısının ilk gelişimi 9. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşmiştir. Fakat bu o kadarda gelişmiş bir yazı biçimi değildir. Notaların yüksekliği tam olarak belirtilemiyordu.Daha sonra 1030 yılında İtalya'da rahip Guido Arezzo tarafından detaylı bir versiyonu oluşturuldu. Artık notaların yüksekliği tam olarak okunabiliyor, yazılabiliyordu. Bu dönemde sözler kutsal Latincedir ve vokal hariç hiçbir enstrüman kullanılmaz. Linear'dır, yani notalar yatay bir yol izler. Dolayısıyla, armoni ve çok seslilik söz konusu değildir. Bu ilahilere "yalın ezgi" anlamına gelen [plainchant] denirdi. Ve aslında bu nota sisteminin icadı müzisyenlerin rahat bir şekilde müziğini icra etmelerinden çok, yalın ezgilerin tüm Hristiyan aleminde standart olması içindi. Ortaçağ'daki en önemli gelişme "Organum" adı verilen basit bir armoni formunun ortaya çıkışıdır. Farkı ise, yalın ezginin tek sesli olması ve Organum'un farkı ise dört perdeye kadar çokseslilik vermesidir.